SPORTOVNÍ GYMNASTIKA TJ SOKOL KOLÍN

Smaller Default Larger

Historie

Kolínská sokolská jednota byla založena roku 1862, jen o několik málo měsíců později než nejstarší Sokol pražský. Řadí se tak společně s dalšími sedmi „venkovskými“ jednotami, vzniklými v roce 1862, k nejstarším. Nedlouho po jejím vzniku se zrodila myšlenka postavit si vlastní budovu – sokolovnu. K realizaci došlo v 70. letech 19. století. 

Původní plány vypracoval architekt a stavitel Josef Blecha. Základní kámen byl položen 29. června 1873. Celkově byla budova dokončena až po pěti letech a slavnostně otevřena v sobotu 29. června 1878. Již od počátku byla sokolovna koncipována jako spolkové a společenské centrum města. Kromě pravidelných cvičení se zde uskutečnily stovky divadelních představení, plesů, akademií, koncertů, výstav, setkání a přednášek (např. v letech 1890 a 1911 zde přednášel pozdější prezident T. G. Masaryk). Kromě Sokola sídlila v sokolovně řada dalších kolínských spolků (např. Řemeslnická beseda, která zde provozovala veřejnou knihovnu a čítárnu, pěvecké spolky Dobroslav a Dobromila, divadelní spolek Tyl a další). Budova kolínské sokolovny prošla za svoji, dnes již více jak stotřicetiletou historii, řadou úprav a oprav. Dnešní podobu jí v roce 1900 vtisknul neorenesanční fasádou architekt a stavitel Matěj Blecha.

s01

s02s03s04s05

 

 

 

 

 

V roce 1951 byl ustanoven samostatný oddil sportovní gymnastiky, v jehož čele stanula na dlouhých 24 let Olga Efenbergerová, která vychovala nejen řadu dobrých závodnic, ale neustále se starala o to, aby oddíl měl nejen dostatek závodnic a později i závodníků(pod vedením hl. trenéra Karla Hartiga), ale také kvalitních trenérek a trenérů a v neposlední řadě i rozhodčích.


výňatek z kroniky města Kolína z roku 1987 

(Výňatek z kroniky města Kolína z roku 1985)

 

Současnost

Současnost kolínské gymnastiky - připravujeme

Osobnosti

Tady uvedeme největší osobnosti kolínské sportovní gymnastiky